- Secondant #1, Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid,  2009, www.hetccv.nl -