"en voor pallieters gespannen oog ...

                                                                             ging heel de wereld voorbij ... roerend,

                                                                             opgewekt, weemoedig, klagend en teer"

 

                                                                                                      uit: pallieter (1916), felix timmermans