FC Utrecht
- Secondant #6, Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, december 2008, www.hetccv.nl -